Wroclaw III ul. Ruska 37/38, 50-079 Wrocław

Ubezpieczenie biznesu

Ubezpieczenie majątku firmy to solidna podstawa działalności gospodarczej. Allianz daje swoim klientom możliwość kompleksowego ubezpieczenia firmy.

Ubezpieczenia pracownicze

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia:

 • uszczerbek na zdrowiu spowodowany nieszczęśliwym wypadkiem;
 • poważne zachorowanie Np. złośliwa choroba nowotworowa, zawał serca, udar mózgu, niewydolność nerek, całkowita utrata wzroku, stwardnienie rozsiane, określone zabiegi kardiochirurgiczne, przeszczepy;
 • śmierć;
 • śmierć w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć w następstwie wypadku komunikacyjnego;
 • śmierć w następstwie zawału serca lub udaru mózgu;
 • inwalidztwo;
 • leczenie w szpitalu;
 • leczenie operacyjne;
 • leczenie powikłań pooperacyjnych;
 • niezdolność do racy z powodu choroby zawodowej; 
 • urodzenie się dziecka pracownikowi;
 • poważne zachorowanie współmałżonka;
 • uszczerbek na zdrowiu współmałżonka spowodowany wypadkiem;
 • poważne zachorowanie dziecka;
 • śmierć współmałżonka;
 • śmierć współmałżonka w następstwie nieszczęśliwego wypadku;
 • śmierć ojca, matki lub teścia, teściowej;
 • śmierć dziecka;
 • osierocenie dziecka;
 • wypłata renty miesięcznej w razie osierocenia dziecka.

Ubezpieczenia grupowe na życie

Grupowe ubezpieczenia na życie to przede wszystkim bezpieczeństwo Twoich pracowników i ich rodzin. Nowoczesne ubezpieczenie Allianz Rodzina zadowoli swoim zakresem każdego pracownika i pomoże w tworzeniu stabilnej lojalnej kadry pracowniczej.

Dodatkowo Allianz zapewnia swoim klientom pakiet świadczeń opiekuńczych w skład którego wchodzą min : transport medyczny, wizyty lekarskie, pielęgniarskie, organizacja procesu rehabilitacyjnego, zakup i dostarczenie sprzętu rehabilitacyjnego, dostęp do infolinii medycznej.

Zapraszam do skorzystania z mojej pomocy przy przygotowaniu oferty jak również do spotkania na którym będę mógł odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące grupowego ubezpieczenia na życie.

 • szybki kontakt
 • Czym jesteś zainteresowany?
 • zobacz również
  kontakt