Wroclaw III ul. Ruska 37/38, 50-079 Wrocław

Ubezpieczenia życia i zdrowia

Głównym celem ubezpieczenia na życie jest przede wszystkim zapewnienie bezpieczeństwa najbliższym osobom na wypadek śmierci ubezpieczonego.

Ubezpieczenie NNW

Ubezpieczenie w zakresie podstawowym zapewnia przede wszystkim wypłatę odszkodowania za poniesiony trwały uszczerbek na zdrowiu oraz pakiet świadczeń opiekuńczych min.:

 • wizyta lekarza,
 • wizyta pielęgniarki,
 • dostarczenie ubezpieczonemu  leków do miejsca jego pobytu,
 • transport medyczny ubezpieczonego z bliską osobą  z miejsca wypadku do odpowiedniego szpitala,
 • transport medyczny ubezpieczonego z bliską osobą ze szpitala do miejsca jego pobytu,
 • transport medyczny ubezpieczonego z bliska osobą z placówki medycznej do placówki medycznej,
 • organizacja procesu rehabilitacyjnego, organizacja wypożyczenia albo zakup sprzętu rehabilitacyjnego,
 • pomoc domowa,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi,
 • opieka nad dziećmi i osobami niesamodzielnymi w razie wystąpienia nieszczęśliwego wypadku lub nagłego zachorowania osoby niesamodzielnej,
 • organizacja prywatnych lekcji,
 • organizacja pobytu opiekuna prawnego w szpitalu w razie hospitalizacji dziecka,
 • opieka pielęgniarki po hospitalizacji,
 • pomoc medyczna za granicą,
 • opieka nad zwierzętami domowymi,
 • opieka psychologa,
 • zdrowotne usługi informacyjne.

Ubezpieczenie od wypadków

Ubezpieczenie NNW (Następstw Nieszczęśliwych Wypadków) zabezpieczy finansowo Ciebie lub Twoich najbliższych przed skutkami wypadków, których nie jesteś w stanie przewidzieć.

Klient Allianz może również skorzystać z pakietu umów dodatkowych w skład których wchodzą min. koszty leczenia (honoraria lekarskie, koszty zakupu leków i sprzętu rehabilitacyjnego, koszty operacji plastycznych), zasiłek szpitalny dzięki któremu pokryjesz lukę finansową związaną z nieobecnością w pracy.

Zapraszam do skorzystania z oferty TU Allianz Polska S.A. za moim pośrednictwem gdzie oprócz pomocy przy zawarciu umowy otrzymujecie Państwo pełny posprzedażowy serwis obsługi ubezpieczenia.

 • szybki kontakt
 • Czym jesteś zainteresowany?
 • zobacz również
  kontakt