Wroclaw III ul. Ruska 37/38, 50-079 Wrocław

Ubezpieczenie biznesu

Ubezpieczenie majątku firmy to solidna podstawa działalności gospodarczej. Allianz daje swoim klientom możliwość kompleksowego ubezpieczenia firmy.

Ubezpieczenie nieruchomości

Ubezpieczenie nieruchomości w Allianz gwarantuje Państwu możliwość odtworzenia budynku w przypadku powstałych zniszczeń. Ochroną objęta jest nie tylko sama nieruchomość, ale również stałe elementy wykończeniowe budynku oraz elementy działki.

Allianz pokryje koszty takich zdarzeń jak:

 • pożar,
 • uderzenie pioruna,
 • eksplozja,
 • implozja,
 • uderzenie lub upadek statku powietrznego,
 • zamach przestępczy,
 • terroryzm,
 • dym i sadza,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego,
 • fala dźwiękowa,
 • silny wiatr,
 • grad,
 • powódź,
 • deszcz ulewny,
 • trzęsienie ziemi i obsunięcia ziemi,
 • lawina, śnieg i lód,
 • zalanie,
 • pękanie mrozowe,
 • zalanie przez osoby trzecie,
 • wyciek wody z akwarium.

Ubezpieczenia dodatkowe

W zależności od potrzeb dodatkowo ubezpieczeniem możemy objąć następujące zdarzenia:

 • przepięcia,
 • katastrofa budowlana,
 • stłuczenie szyb,
 • utrata czynszu,
 • utrata użytkownika,
 • kradzież z włamaniem stałych elementów wykończeniowych,
 • celowe uszkodzenie,
 • zamieszki.

W ramach składki za ubezpieczenie Allianz pokryje również koszty usunięcia przyczyn awarii, porządkowania oraz koszty zapobieżenia szkodzie. Serdecznie zapraszam do kontaktu w tej sprawie. Korzystając z kilkuletniego doświadczenia i możliwości udzielenia dodatkowych zniżek na ubezpieczenia majątkowe przygotuje dla Państwa odpowiednią ofertę za rozsądną cenę.

 • szybki kontakt
 • Czym jesteś zainteresowany?
 • zobacz również
  kontakt