Wroclaw III ul. Ruska 37/38, 50-079 Wrocław

Ubezpieczenia domu

W skład ubezpieczenia wchodzi również pokrycie kosztów akcji ratowniczej, uprzątnięcia pozostałości po szkodzie, rozbiórki, transportu i składowania, zakwaterowania zastępczego.

Ubezpieczenie mieszkania

Przygotowaliśmy specjalną ofertę dla mieszkańców bloków. Uniwersalne rozwiązanie, które zawiera w sobie ubezpieczenie zarówno stałych elementów wykończeniowych jak również wyposażenia mieszkania. Allianz wypłaca odszkodowanie, gdy wystąpią straty na skutek następujących zdarzeń:

pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, zalanie, zalanie przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, zamach przestępczy, terroryzm.

Ubezpczenie Allianz

Klient ma do wyboru pięć wariantów sumy ubezpieczenia 10, 20, 30, 40 i 50 tysięcy złotych.

Dodatkowo do tego rozwiązania dodajemy ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.

Zapraszam do skorzystania z oferty Allianz za moim pośrednictwem, dzięki uproszczonej procedurze zawarcie umowy trwa ok. 5 minut.

  • szybki kontakt
  • Czym jesteś zainteresowany?
  • zobacz również
    kontakt