Wroclaw III ul. Ruska 37/38, 50-079 Wrocław

Ubezpieczenie biznesu

Ubezpieczenie majątku firmy to solidna podstawa działalności gospodarczej. Allianz daje swoim klientom możliwość kompleksowego ubezpieczenia firmy.

Ubezpieczenie majątku firmy

Ubezpieczenie majątku firmy to solidna podstawa działalności gospodarczej. Allianz daje swoim klientom możliwość kompleksowego ubezpieczenia firmy zaczynając od rzeczy wykorzystywanych do prowadzenia działalności gospodarczej po nakłady inwestycyjne poniesione przez firmę np. na adaptację budynku/lokalu.

Ubezpieczenie biznesu

Ubezpieczenie chroni firmę przed finansowymi skutkami takich zdarzeń jak : pożar, uderzenie pioruna, eksplozja, implozja, uderzenie lub upadek statku powietrznego, zamach przestępczy, terroryzm, uderzenie pojazdu mechanicznego, przepięcie, silny wiatr, grad, powódź, deszcz ulewny, trzęsienie ziemi, obsunięcie ziemi, śnieg i lód, zalanie, pękanie mrozowe, zalanie przez osoby trzecie, kradzież z włamaniem, rabunek, wandalizm, celowe uszkodzenie.

  • szybki kontakt
  • Czym jesteś zainteresowany?
  • zobacz również
    kontakt